Pada Minggu Adven I (Pertama) Minggu, 27 November 2022 Pastor Kuasi Paroki St. Gabriel Tapian Nauli Pst. Krisantus Marbun, OFMCap menerimakan Komuni Pertama kepada 18 orang peserta dalam dua rupa.